مجموعه آموزشی انرژی های خورشیدی تابلو برق خورشیدی
 • مجموعه آموزشی انرژی های خورشیدی تابلو برق خورشیدی

مجموعه آموزشی انرژی های خورشیدی تابلو برق خورشیدی

استعلام تلفنی
بدون مالیات
QV-SOLAR-DC-T

مرجع خاص

تعداد
ناموجود

مجموعه ایستاده برق خورشيدي، یك ست آموزشي قابل حمل است كه م يتواند به وسيله ي اساتيد و دانشجوبان جهت آشنایي با اساس سيست مهاي برق فتوولتائيك مورد استفاده قرار بگيرد.
تمام اجزاي این ست، از طریق جعب ههاي مگن تدار، قابليت نصب و دمونتاژ را دارند و كليه بخشهاي این مجموعه ماژولار مي باشد.
این ست قابليت استفاده در آزمایشگا ههاي كنترل آزمایشگاه سولار، آزمایشگاه الکترونيك، پژوهشگاه هاي تحقيقاتي در حوزه هاي انرژي هاي نو و سولار، مجتمع هاي فني حرفه اي و... را دارد.
این ست همچنين قابليت اضافه نمودن انواع تجهيزات براساس درخواست مراكز آموزشي و آزمایشگاهها را نيز دارد. طراحي بسيار مناسب با الهام از طراحي هاي صنعتي واقعي با كيفيت بالا در این ست نيز از دیگر مزایاي آن است.

قابلیت جدید مجموعه:


در ست هاي قبلي، امکان آزمایش تاثير زاویه تابش به پنل هاي فتوولتائيك از طریق جا به جا كردن پروژكتور و بدون هيچ دقتي وجود داشت، اما در این ست جدا از امکان تغيير مکان پروژكتور، امکان تغيير زاویه پنل ها هم وجود دارد)در یك سري زوایاي تعيين شده(. در این ست ميزان تابش پروژكتورها قابل تنظيم است كه در ست هاي قبلي وجود نداشت. در این ست LUX METER جهت اندازه گيري ميزان تابش پروژكتور و مقایسه با تابش خورشيد قرار گرفته كه در ست هاي قبلي وجود نداشت. این ست به دليل افزایش توان خروجي، امکان راه اندازي مصرف كننده هاي بزرگتري را دارا مي باشد. به همراه این ست یك عدد باكس حاوي كشو اضافه شده تا حذف تجهيزات اضافي در حين هر آزمایش ممکن باشد.

آزمايش هاي قابل انجام:

 •  قابليت تغيير چينش یا حذف قطعات حين هر آزمایش(قابليت مونتاژ و دمونتاژ آسان به دليل جعبه هاي مگنت دار )
 • استفاده از سنسور حركت، جهت ذخيره و بهين هسازي مصرف انرژي
 • آزمایش ثبت ولتاژ، جریان و توان در قسمت هاي مختلف سيستم
 • سيم كشي هاي مدار ساد هي سيستم خورشيدي
 • شبي هسازي سيست مهاي برق DC و AC
 • فرایند استفاده از شارژكنترلر
 •  سيستم دزدگير خورشيدي
 •  ذخيره انرژي در باتري
 • و...

جزوات و راهنماها:

 •  داراي نمونه پروژه هاي انجام شده جهت استفاده در آزمایشگاه
 •  جزوه دستور كار براساس سيلابس درسي
 • راهنماي كاربري و آموزش دستگاه
 •  راهنماي تعمير و نگه داري دستگاه
 •  راهنماي آموزشي تجهيزات سولار
 • نصب و راه اندازي كامل محصول
 • آموزش رایگان