پنل اپراتوری ساده MM430
  • پنل اپراتوری ساده MM430

پنل اپراتوری ساده MM430

14,624,278 ریال
بدون مالیات
6SE6400-0BE00-0AA1
20 قلم

مرجع خاص

BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2) پنل اپراتوری ساده مخصوص میکرومستر 430

تعداد

نوع
تجهیزات جانبي