• MM 420 - 0.12 kW
  -25% فقط آنلاین
  0 نقد(ها)
  60,739,373 ریال 80,985,830 ریال

  اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.12 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت

  موجود
 • اینورتر میکرومستر 420 با توان 2.2 kW
  -25% فقط آنلاین
  0 نقد(ها)
  130,359,860 ریال 173,813,147 ریال

  2.2 KW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 10.4 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 2.2 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن

  موجود
 • اینورتر میکرومستر 420 با توان 3 kW
  -25% فقط آنلاین
  0 نقد(ها)
  150,916,846 ریال 201,222,461 ریال

  3 KW, 245 X 185 X 195 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 13.6 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 3 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و

  موجود
 • اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.1 kW
  -25% فقط آنلاین
  0 نقد(ها)
  108,933,394 ریال 145,244,526 ریال

  1.1 KW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.5 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.1 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود
 • اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.5 kW
  -25% فقط آنلاین
  0 نقد(ها)
  125,950,355 ریال 167,933,807 ریال

  1.5 KW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.4 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.5 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  197,661,735 ریال

  2.2 KW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 10.4 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 2.2 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.25 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.37 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.3 A

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.75 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 3.9 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.55 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  1.1 KW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.5 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.1 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  1.5 KW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.4 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.5 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.12 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 0.9 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.12 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.25 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.25 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.37 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.3 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.37 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.55 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 3 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.55 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.75 KW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 3.9 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.75 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  3 KW, 245 X 185 X 195 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 13.6 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 420 با توان 3 kW ، ورودی تکفاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن

  موجود نیست

Newsletter