دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

سه فاز

سه فاز

فیلتر های فعال

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.37 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.2 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.37 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

MM 420 - 0.55 kW
‎−25%
اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت 4 ریال قیمت عادی استعلام تلفنی

0.55 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.6 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.55 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

MM 420 - 0.75 kW
‎−25%
اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
قیمت 139,540,678 ریال قیمت عادی 186,054,237 ریال

0.75 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.1

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 0.75 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

1.1 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 3 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.1 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

1.5 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 4 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 1.5 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
قیمت استعلام تلفنی

2.2 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.9 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 2.2 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

3 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.7 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 3 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

4 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 10.2 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 4 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
قیمت استعلام تلفنی

5.5 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 13.2 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 5.5 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) . 

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
قیمت 450,600,105 ریال

7.5 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 19 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 7.5 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) . 

MM 420 - 2.2 kW
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

2.2 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.9 A

اینورتر میکرومستر 420 با...
0 Review(s) 
قیمت 316,873,622 ریال

3 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.7 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 420 با توان 3 kW ، ورودی 3 فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی Class A ، جهت کنترل دور در مصارف عمومی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های سبک (گشتاور پایین) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) . 

نمایش 1 تا 12 از 16 مورد
نمایش 1 تا 12 از 16 مورد