دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

سه فاز

سه فاز

فیلتر های فعال

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

7.5 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 19 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 7.5 kW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
قیمت استعلام تلفنی

7.5kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 19 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 7.50 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

11kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 26 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 11.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

MM 430 - 15 kW
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

15kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 32 A

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

22kW, 520 X 275 X 245 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 45 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 22.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

37kW, 650 X 275 X 245 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 75 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 37.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
قیمت 2,136,716,625 ریال

45kW, 650 X 275 X 245 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 90 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 45.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

55kW, 1150 X 350 X 320 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 110 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 55.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

75kW, 1150 X 350 X 320 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 145 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 75.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

90kW, 1150 X 350 X 320 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 178 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 90.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

250 kW, 1533 X 326 X 545 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 477 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 250.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 430 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

200 kW, 1533 X 326 X 545 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 370 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 430 با توان 200.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 140% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

نمایش 1 تا 12 از 25 مورد
نمایش 1 تا 12 از 25 مورد