• 0 نقد(ها)
  123,797,358 ریال

  0.37 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.3 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.37 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  161,888,853 ریال

  1.1 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.5 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.10 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ

  موجود
 • اینورتر میکرومستر 440 با توان 3.00 KW
  -25% فقط آنلاین
  0 نقد(ها)
  190,229,753 ریال 253,639,670 ریال

  3 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 13.6 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 3.00 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  125,039,472 ریال

  0.12 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 0.9 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.12 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ،

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  132,243,733 ریال

  0.25 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.25 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ،

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  214,306,062 ریال

  1.5 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.4 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.50 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ،

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  251,238,250 ریال

  اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 2.20 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه

  موجود
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.12 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 0.9 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.12 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.25 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.25 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.55 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 3 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.55 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.75 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 3.9 A

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.50 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  2.2 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 10.4 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 2.20 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ،

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.37 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.55 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  0.75 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 3.9 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.75 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  1.1 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.5 A اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.10 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ،

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  اطلاعات کلی محصول اینورتر میکرومستر 440 با توان 3.00 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه

  موجود نیست

Newsletter