دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

تک فاز

تک فاز

فیلتر های فعال

MM 440 - 0.12kW
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.12 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 0.9 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.12 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

MM 440 - 0.25kW
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.25 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.25 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
قیمت 189,648,466 ریال

0.37 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.3 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.37 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.55 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 3 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.55 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

MM 440 - 0.75kW
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.75 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 3.9 A

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
قیمت 248,001,841 ریال

1.1 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.5 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.10 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.50 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

1.5 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.4 A

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

2.2 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 10.4 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 2.20 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

MM 440 - 3kW
‎−25%
اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
قیمت 291,418,020 ریال قیمت عادی 388,557,359 ریال

3 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 13.6 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 3.00 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
قیمت 191,551,294 ریال

0.12 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 0.9 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.12 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.25 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.25 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.37 KW ، ورودی تک فاز 220‏ ولت، با فیلتر داخلی کلاس A، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

0.37 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.3 A

نمایش 1 تا 12 از 18 مورد
نمایش 1 تا 12 از 18 مورد