دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

سه فاز

سه فاز

فیلتر های فعال

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.37 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.3 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.37 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

0.55 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 1.7 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.55 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
قیمت 226,753,601 ریال

0.75 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 2.2 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 0.75 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

1.1 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 3.1 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.10 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

1.5 kW, 173 X 73 X 149 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 4.1 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 1.50 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

2.2 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 5.9 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 2.20 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

3 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 7.7 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 3.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

4 kW, 202 X 149 X 172 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 10.2 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 4.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

5.5 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 13.2 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 7.50 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

7.5 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 18.4 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 11.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

11 kW, 245 X 185 X 195 (H X W X D), W/O AOP/BOP, Rated output current: 26 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 15.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، بدون پنل اپراتوری (BOP) .

اینورتر میکرومستر 440 با...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

18.5 kW, 520 X 275 X 245 (H X W X D) , W/O AOP/BOP, Rated output current: 38 A

اطلاعات کلی محصول

اینورتر میکرومستر 440 با توان 22.00 KW ، ورودی سه فاز 380‏ ولت، بدون فیلتر داخلی، جهت کنترل دور در مصارف عمومی و صنعتی ، پمپ و فن (HVAC) و دستگاه های معمولی (گشتاور معمولی) با قابلیت تحمل 150% اضافه بار به مدت 60 ثانیه ، درجه حفاظت IP20 ، با پنل اپراتوری (BOP) .

نمایش 1 تا 12 از 37 مورد
نمایش 1 تا 12 از 37 مورد