• 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  ربات پالتایزر صنعتی و پژوهشی 4 درجه آزادی قشم ولتاژ، به منظور آموزش تکنولوژی رباتیک قابل استفاده درآزمایشگا ههای کنترل، اتوماسیون، رباتیک و مکانیک، پژوهشگاه ها و صنایع است.

  موجود نیست
 • 0 نقد(ها)
  استعلام تلفنی

  معرفی و کاربرد ها  : این ربات ها وظیفه جابجایی و قرار دادن محصولات در پالتها در وزنهای مختلف را دارند که باعث کاهش ریسک خرابی در جابجایی، نظم بالا ، پاسخگویی به سرعت بالای خط تولید میشوند. به عبارتی دیگر پالتایزینگ به

  موجود نیست

Newsletter