پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

کارت دیجیتال

کارت دیجیتال

فیلتر های فعال

کارت ورودی/خروجی دیجیتال...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی خروجی  ایزوله دیجیتال 8/8 تایی با تغذیه24ولت DC،با جریان 0.5 آمپر،نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال8 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 2 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال16 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 0.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال16تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16تایی، با تغذیه 24 ولتDC، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال16 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 0.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16تایی،با تغذیه 24 ولت DC، نیاز به Front Connector دارد. 

کارت خروجی دیجیتال8 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال8 تایی با تغذیه120/230 ولت AC،با جریان 1 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 32 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 32 تایی، با تغذیه 24 ولت DC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال16 تایی با تغذیه120/230 ولت AC،با جریان 1 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16 تایی، با تغذیه24/48 ولت DC/AC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال32تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال32تایی با تغذیه120/230 ولت AC،با جریان 1 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

نمایش 1 تا 12 از 25 مورد
نمایش 1 تا 12 از 25 مورد