دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

کارت ورودی دیجیتال( SM 321 digital input modules)

کارت ورودی دیجیتال( SM 321 digital input modules)

فیلتر های فعال

کارت ورودی دیجیتال16تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16تایی، با تغذیه 24 ولتDC، نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16تایی،با تغذیه 24 ولت DC، نیاز به Front Connector دارد. 

کارت ورودی دیجیتال 32 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 32 تایی، با تغذیه 24 ولت DC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16 تایی، با تغذیه24/48 ولت DC/AC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 16 تایی،با تغذیه 48/125 ولت DC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 32 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال 32 تایی،با تغذیه 120ولت AC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال 8 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال8 تایی،با تغذیه 120/230ولت AC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال8 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال8 تایی،با تغذیه 120/230ولت AC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال16 تایی،با تغذیه 120/230ولت AC،نیاز به Front Connector دارد.

کارت ورودی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت ورودی ایزوله دیجیتال16 تایی،با تغذیه 24ولت DC،نیاز به Front Connector دارد.

نمایش 1 تا 11 از 11 مورد
نمایش 1 تا 11 از 11 مورد