دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

کارت خروجی دیجیتال (SM 322 digital output modules )

کارت خروجی دیجیتال (SM 322 digital output modules )

فیلتر های فعال

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال8 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 2 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال16 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 0.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال16 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 0.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال8 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال8 تایی با تغذیه120/230 ولت AC،با جریان 1 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال16 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال16 تایی با تغذیه120/230 ولت AC،با جریان 1 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال32تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال32تایی با تغذیه120/230 ولت AC،با جریان 1 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی رله ای دیجیتال 8...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی رله ای ایزوله دیجیتال 8 تایی با تغذیه24 ولت DC،با جریان 5 آمپر،تغذیه230 ولت AC،با جریان 5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی رله ای دیجیتال...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی رله ای ایزوله دیجیتال 16 تایی  نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی رله ای دیجیتال...
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی رله ای(SSR) ایزوله دیجیتال 16 تایی با تغذیه 48-24ولت AC/DC،با جریان 0.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال 8 تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی  ایزوله دیجیتال 8 تایی با تغذیه24ولت DC،با جریان 0.5 آمپر،مجهز به محافظ در برابر اتصال کوتاه ،نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال32تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال32 تایی،با تغذیه 24ولتDC، با جریان 0.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

کارت خروجی دیجیتال8تایی
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت استعلام تلفنی

کارت خروجی ایزوله دیجیتال8 تایی با تغذیه125-48 ولت DC،با جریان 1.5 آمپر، نیاز به Front Connector دارد.

نمایش 1 تا 12 از 13 مورد
نمایش 1 تا 12 از 13 مورد