دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

پردازشگر مرکزی (CPU)

پردازشگر مرکزی (CPU)

فیلتر های فعال

CPU 1211 COMPACT DC/DC/DC
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C
compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB
CPU 1211 COMPACT AC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C
compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KB
CPU 1211 COMPACT DC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C
compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB
CPU 1212 COMPACT DC/DC/DC
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C
compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB
CPU 1212 COMPACT AC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C
compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB
CPU 1212 COMPACT DC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C
compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB
CPU 1214 COMPACT DC/DC/DC
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

CPU کامپکت، با ولتاژ ورودی  28.8 - 20.4. ولت DC، دارای ورودی خروجی onboard ، دارای شبکه پروفینت ،حجم حافظه(Work Memory)100 KB

CPU 1214 COMPACT AC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C
compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB
CPU 1214 COMPACT DC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C
compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 100 KB
CPU 1215 COMPACT DC/DC/DC
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C
compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB
CPU 1215 COMPACT AC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C
compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB
CPU 1215 COMPACT DC/DC/RLY
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C
compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 125 KB
نمایش 1 تا 12 از 14 مورد
نمایش 1 تا 12 از 14 مورد