پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

کارت آنالوگ (ANALOG CARD)

کارت آنالوگ (ANALOG CARD)

فیلتر های فعال

کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, non-isolated 16 AI, resolution 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA 20 ms conversion time
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 13 bit, U/IResistor
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/IResistor 8 AI, cycle time 0.416 ms
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, U/I/Thermocouple, isolated with single rooting, diagnostics, alarm, 20 ms conversion time
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, U/I/Thermocouple, isolated with single rooting, diagnostics, alarm, 20 ms conversion time
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 16 AI; resolution 16 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100 , alarm, diagnostics
نمایش 1 تا 8 از 8 مورد
نمایش 1 تا 8 از 8 مورد