پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

مانیتورینگ

مانیتورینگ

فیلتر های فعال

پنل لمسی KTP400F Mobile
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  KTP400F Mobile    دارای صفحه نمایش رنگی 4” TFT   به صورت Wide  /  16  هزار رنگ   بوده و پورت Profinet را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل WinCC Comfort V13 SP1 with HSP   میباشد

- پنل لمسی KTP400 Basic
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  KTP400 Basic    دارای صفحه نمایش رنگی 4.3” TFT   به صورت Wide  /  64  هزار رنگ   بوده و پورت های Profinet / USB را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل WinCC Basic (TIA Portal) V13 or higherمیباشد . پنل لمسی KTP400 Basic  با نرم افزار TIA Portal قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP400 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP400 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 4” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 4 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP400 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

پنل لمسی KTP700 Mobile
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

پنل لمسی  KTP700 Mobile    دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  16  هزار رنگ   بوده و پورت Profinet را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل WinCC Comfort V13 SP1میباشد 

پنل لمسی KTP700 Basic
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  KTP700 Basic    دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  64  هزار رنگ   بوده و پورت های Profinet / USB را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل V13/ STEP 7 Basic V13 میباشد . پنل لمسی ktp400 Basic  با نرم افزار TIA Portal قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP700 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP700 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP700 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

پنل لمسی KTP700F Mobile
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

پنل لمسی  KTP700F Mobile    دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  16  هزار رنگ   بوده و پورت Profinet را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل WinCC Comfort V13 SP1میباشد 

پنل لمسی KTP700 Basic DP
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  KTP700 Basic DP    دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  64  هزار رنگ   بوده و پورت های Profinet / USB را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل V13/ STEP 7 Basic V13 میباشد . پنل لمسی ktp400 Basic  با نرم افزار TIA Portal قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP900 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP900 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 9” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP900 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

پنل لمسی KTP900 Mobile
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

پنل لمسی  KTP900 Mobile    دارای صفحه نمایش رنگی 9” TFT   به صورت Wide  /  16  هزار رنگ   بوده و پورت Profinet را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل WinCC Comfort V13 SP1میباشد

پنل لمسی KTP900 Basic
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

پنل لمسی  KTP900 Basic    دارای صفحه نمایش رنگی 9” TFT   به صورت Wide  /  64  هزار رنگ   بوده و پورت های Profinet / USB را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 10 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل V13/ STEP 7 Basic V13  میباشد . پنل لمسی KTP400 Basic  با نرم افزار TIA Portal قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP1200 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP1200 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 12” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP1200 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

نمایش 1 تا 12 از 23 مورد
نمایش 1 تا 12 از 23 مورد