دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

کلید کامپکت (MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS)

کلید کامپکت (MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS)

فیلتر های فعال

3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=16A overload protection Ir=11A...16A short-circuit protection Ii=20 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=20A overload protection Ir=14A...20A short-circuit protection Ii=16 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=25A overload protection Ir=18A...25A short-circuit protection Ii=12.8 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=32A overload protection Ir=22A...32A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=40A overload protection Ir=28A...40A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=50A overload protection Ir=35A...50A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=63A overload protection Ir=44A...63A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=80A overload protection Ir=56A...80A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=100A overload protection Ir=70A...100A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=125A overload protection Ir=88A...125A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM220, ATFM, In=160A overload protection Ir=112A...160A short-circuit protection Ii=10 x In clamp connection
3VA1 IEC-3 POLE
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
circuit breaker 3VA1 IEC frame 250 breaking capacity class S Icu=36kA @ 415V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=200A overload protection Ir=140A...200A short-circuit protection Ii=5...10 x In nut keeper kit
نمایش 1 تا 12 از 73 مورد
نمایش 1 تا 12 از 73 مورد