كارت شبكه CM 1241 (RS232) USS , MODBUS RTU
  • كارت شبكه CM 1241 (RS232) USS , MODBUS RTU
  • كارت شبكه CM 1241 (RS232) USS , MODBUS RTU
  • كارت شبكه CM 1241 (RS232) USS , MODBUS RTU

كارت شبكه CM 1241 (RS232) USS , MODBUS RTU

29,792,000 ریال
بدون مالیات
6ES7241-1AH32-0XB0
20 قلم

منابع خاص

کارت شبکه CM 1241 RS232 ، دارای بستر فیزیکی RS232

تعداد