فیلتر EMC , 200-240V با جریان 34A
  • فیلتر EMC , 200-240V با جریان 34A

SUPPLEMENTARY FILTER

ناموجود
بدون مالیات
6SE6400-2FS03-5CB0

منابع خاص

MICROMASTER 4 Supplementary filter 200V-240V 1AC 35A Base FSC class B
تعداد
ناموجود

توضیحات

 

فیلتر EMC برای کاهش انتقال نویزهای الکترومغناطیسی از منبع تغذیه به درایو مورد استفاده قرار می گیرند. تمام درایوهای استاندارد دارای یک فیلتر EMC داخلی می باشند که توسط مشتری یا کاربردهای صنعتی مختلف تعیین می گردد. در مواردی که فیلترینگ سطح بالاتری مورد نیاز باشد ، فیلتر EMC خارجی را می توان به درایوی که فاقد فیلتر است و یا حتی فیلتر داخلی نیز دارد، اضافه می نمایند. به هرحال بهترین عملکرد درایو زمانی است که فیلتر خارجی مناسب به آن اعمال گردد.