برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

S7-400 ! Battery

. !S7-400

. مدل:باتری
. دارای ولتاژ 3.6V با ظرفیت 2.3AH
. مناسب برای منبع تغذیه 405 و 407 با جریان 4A/10A/20A
 _____________________________________________________________________________________

 !SIMATIC S7-400 .

Backup battery .
 3.6V/2.3 AH .
 for PS 405 4 A/10 A/20 A and PS 407 4 A/10 A/20 A .

ادامه ...نمایش کمتر
17,420,000 ریال (بدون مالیات)
برچسب‌ها
plc
cpu
کد محصول:
6ES7971-0BA00
نام تجاری:
اضافه به لیست مقایسه0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها
محصولات پیشنهادی
توضیحات

•    PLC:

PLC مخفف کلمه لاتین Programmable Logic Controller است،که به معنی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر می باشد،و بر اساس مدار منطقی (صفر و یک) طراحی شده است و دارای انواع مختلفی است.

•    S7-400:

S7-400 نسخه پیشرفته تر با طراحی صنعتی زیباتر نسبت به S7-300 می باشد.پی ال سی S7-400 زیمنس به صورت ماژولار می باشد و جهت هماهنگ کردن پلنت های کلی و کنترل سیستم های سطح پایین مناسب هستند.

•    مشخصه  ماژول های S7-400:    • سرعت پردازش بالا
    • توانایی بالا در پردازش پروسه های صنعتی
    • تعداد ورودی و خروجی نامحدود
    • قابلیت اتصال به شبکه های صنعتی
    • مناسب برای شرایط خاص
    • سیکل زمانی کوتاه
    • وجود ماژول های سخت افزاری متنوع
    • دارای ماژول های تابع مختلف برای کاربردهای خاص
    • دارای قابلیت MultiComputing
    • بدون نیاز به ترتیب در قرار گیری ماژول ها در رک
    • امکان تقسیم یک برنامه سنگین و پیچیده روی چندین CPU
    • قابلیت آدرس دهی ۱۶۳۸۴ بایت ورودی و خروجی

•    کاربرد PLC S7-400 زیمنس

   • خودرو سازی
   • صنعت برق
   • ساختمان سازی
   • صنعت فولاد
   • صنعت چاپ
   • دارو سازی

•    Battery Backup:

ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎﻱ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ PLCهای S7-400 ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺮی هاﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺗﺮی هﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ RAM ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭ CPU ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ CPU ﭘﺲ از ﻭﺻﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﻫﻢ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﮊﻭﻟ هاﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ های ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺒﺎﹰ ﭼﻚ ﻣﻲ کنند.ﺍﻳﻦ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺗﺮی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﻣﺎﮊﻭﻝ CPU و یا IM ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ میﺷﻮﺩ تاﻣﻴﻦ میﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﻴﻦ2.7 تا 3.6 ﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ BAF ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ CPU ﮔﺰﺍﺭﺵ میﺷﻮﺩ.ﺩﺭ ﻣﺎﮊﻭﻟ هاﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ BATT.INDIC ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ 2BATT ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺮی ها ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺩﺷﺎﺭﮊ ﺷﻮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ (ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴت 63% ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ) ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﺠﻤوع ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن هاﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺎﮊﻭﻟﻬﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻙ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 

ادامه ...نمایش کمتر
جزئیات محصول
6ES7971-0BA00

مشخصات

برند
زیمنس
کشور سازنده
آلمان
وزن خالص (کیلو گرم)
0,023 Kg
ابعاد بسته بندی (سانتی متر)
12,10 . 17,60 . 1,50
ولتاژ اصلی
3.6V
نظرات
بدون نظر

ثبت دیدگاه

  • کیفیت:
این کالا را با استفاده از کلمات کوتاه و ساده توضیح دهید.

فهرست

کد QR

تنظیمات

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم