دسته بندی ها

پرفروش ترین ها

نماد اعتماد الکترونیک

Comfort Panels

Comfort Panels

فیلتر های فعال

SIMATIC HMI KP400 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP400 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 4” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 4 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP400 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP700 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP700 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP700 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP900 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP900 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 9” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP900 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP1200 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP1200 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 12” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KP1200 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP400 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل کلیدی/ لمسی KTP400 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 4” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 4 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل KTP400 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI TP700 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  TP700 Comfort    دارای صفحه نمایش رنگی 7” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ  بوده و پروتکل ها ی Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل لمسی TP700 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI TP900 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  TP900 Comfort    دارای صفحه نمایش رنگی 9” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet / MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل لمسی TP900 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI TP1200 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  TP1200 Comfort    دارای صفحه نمایش رنگی 12” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet / MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 12 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و سیستم عامل آن Windows CE V6.0 میباشد . پنل لمسی TP1200 Comfort  با نرم افزار Wincc Comfort V11  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI KP1500 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP1500 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 15” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 24 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل  2013  WEC (Windows Embedded Compact 2013  ) میباشد .. پنل KP1500 Comfort  با نرم افزار    

SP1 with HSP Wincc Comfort V14  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود

SIMATIC HMI TP1500 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل اپراتوری ( کلیدی) KP1500 Comfort ،  دارای صفحه نمایش رنگی 15” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet/ MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 24 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل  2013  WEC (Windows Embedded Compact 2013  ) میباشد .. پنل KP1500 Comfort  با نرم افزار    

SP1 with HSP Wincc Comfort V14  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود

SIMATIC HMI TP1500 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  TP1900 Comfort    دارای صفحه نمایش رنگی 19” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet / MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 24 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل  2013  WEC (Windows Embedded Compact 2013  ) میباشد . پنل لمسی TP1900 Comfort  با نرم افزار    

SP1 with HSP Wincc Comfort V14  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

SIMATIC HMI TP2200 Comfort
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود

- پنل لمسی  TP2200 Comfort    دارای صفحه نمایش رنگی 22” TFT   به صورت Wide  /  16 میلیون رنگ   بوده و پورت های Profinet / MPI  / Profibus DP   را پشتیبانی میکند . این پنل دارای 24 MB  حافظه جهت برنامه ریزی بوده و  سیستم عامل  2013  WEC (Windows Embedded Compact 2013  ) میباشد . پنل لمسی TP2200 Comfort  با نرم افزار    

SP1 with HSP Wincc Comfort V14  به بالا قابل برنامه ریزی خواهد بود .

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد