کارت ورودی/خروجی (I/O)

کارت ورودی/خروجی (I/O)

فیلتر های فعال

کارت ورودی دیجیتال SM 421
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; 24 V DC with 0.05 ms input delay alarm, diagnostics
کارت خروجی دیجیتال SM 422
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO; 24 V DC, 0.5 A with 0.15 ms output delay, diagnostics
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, non-isolated 16 AI, resolution 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA 20 ms conversion time
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 13 bit, U/IResistor
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/IResistor 8 AI, cycle time 0.416 ms
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, U/I/Thermocouple, isolated with single rooting, diagnostics, alarm, 20 ms conversion time
کارت ورودی آنالوگ SM 431
0 Review(s) 
ناموجود
قیمت ناموجود
SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, U/I/Thermocouple, isolated with single rooting, diagnostics, alarm, 20 ms conversion time
نمایش 1 تا 12 از 14 مورد
نمایش 1 تا 12 از 14 مورد